Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3147 5a11
6905 f68f
5766 d770
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
7561 f52f 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCajmel Cajmel
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakoralina koralina
7112 232b 500
Reposted fromNanutka Nanutka
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viazniszcze zniszcze
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viazniszcze zniszcze
5196 5f76
warszawa.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viazniszcze zniszcze
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze
9758 d970 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
6385 160a
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCajmel Cajmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl